CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU - TP BẢO LỘC - TỈNH LÂM ĐỒNG
  • :
  • :
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Văn Tài
Hiệu trưởng Nguyễn Văn Tài
Ngày tháng năm sinh 05/09/1961
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ Đại học SP Sinh
Điện thoại 0984051961
Email nvtai.c3nguyendu@lamdong.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách