CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU - TP BẢO LỘC - TỈNH LÂM ĐỒNG
 • :
 • :
 • Đỗ Văn Quảng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0908210280
  • Email:
   dvquang.c3nguyendu@lamdong.edu.vn
 • Phan Thị Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Email:
   ptthao.c3nguyendu@lamdong.edu.vn
 • Lê Văn Chung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
 • Đỗ Văn Quảng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0933140214
  • Email:
   dvquang.c3nguyendu@lamdong.edu.vn
 • Nguyễn Thành Quang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   ntquang.c3nguyendu@lamdong.edu.vn
 • Nguyễn Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ hành chính
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Nguyễn Thị Dược
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ hành chính
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Email:
   ntduoc.c3nguyendu@lamdong.edu.vn
 • Bùi Duy Trọng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ Sử-Địa-CD
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   bdtrong.c3nguyendu@lamdong.edu.vn
 • Nguyễn Thị Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ Hóa-Sinh
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   ntson.c3nguyendu@lamdong.edu.vn
 • Vũ Bảo Tuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ Toán-Tin học
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   vbtuyen.c3nguyendu@lamdong.edu.vn
 • Ninh Hữu Ngữ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ TD-QP
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   nhngu.c3nguyendu@lamdong.edu.vn