CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU - TP BẢO LỘC - TỈNH LÂM ĐỒNG
 • :
 • :
 • Đỗ Văn Quảng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0908210280
  • Email:
   dvquang.c3nguyendu@lamdong.edu.vn
 • Cao Lâm Tới
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Email:
   cltoi.c3nguyendu@lamdong.edu.vn
 • Phan Thị Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   ptthao.c3nguyendu@lamdong.edu.vn
 • Nguyễn Văn Tài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0984051961
  • Email:
   nvtai.c3nguyendu@lamdong.edu.vn