CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU - TP BẢO LỘC - TỈNH LÂM ĐỒNG
  • :
  • :
Thông tin chi tiết:
Cao Lâm Tới
Phó hiệu trưởng Cao Lâm Tới
Ngày tháng năm sinh 01/01/1973
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Trình độ ĐH SP Lý
Email cltoi.c3nguyendu@lamdong.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách