CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU - TP BẢO LỘC - TỈNH LÂM ĐỒNG
  • :
  • :
Thông tin chi tiết:
Phan Thị Thảo
Phó hiệu trưởng Phan Thị Thảo
Ngày tháng năm sinh 26/01/1977
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ Đại học
Email ptthao.c3nguyendu@lamdong.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách