CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU - TP BẢO LỘC - TỈNH LÂM ĐỒNG
 • :
 • :
 • Lê Thị Đào
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV BCH
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   ltdao.c3nguyendu@lamdong.edu.vn
 • Phạm Quang Chung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV BCH
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Email:
   pqchung.c3nguyendu@lamdong.edu.vn
 • Lê Thị Lâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chủ tịch công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   ltlam.c3nguyendu@lamdong.edu.vn
 • Vũ Văn Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   vvminh.c3nguyendu@lamdong.edu.vn