CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU - TP BẢO LỘC - TỈNH LÂM ĐỒNG
  • :
  • :
Thông tin chi tiết:
Phạm Quang Chung
UV BCH Phạm Quang Chung
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Trình độ SP Sinh
Email pqchung.c3nguyendu@lamdong.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách