CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU - TP BẢO LỘC - TỈNH LÂM ĐỒNG
  • :
  • :
Thông tin chi tiết:
Đỗ Văn Quảng
Phó Bí thư Đỗ Văn Quảng
Ngày tháng năm sinh 14/02/1979
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Trình độ SP Toán
Điện thoại 0933140214
Email dvquang.c3nguyendu@lamdong.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách