CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU - TP BẢO LỘC - TỈNH LÂM ĐỒNG
 • :
 • :
 • Nguyễn Thành Quang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   ntquang.c3nguyendu@lamdong.edu.vn
 • Đỗ Thị Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư Đoàn TN
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   dttha1.c3nguyendu@lamdong.edu.vn
 • Nguyễn Văn Tuyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư Đoàn TN
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Email:
   nvtuyen.c3nguyendu@lamdong.edu.vn