CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU - TP BẢO LỘC - TỈNH LÂM ĐỒNG
 • :
 • :
 • Bùi Duy Trọng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ Sử-Địa-CD
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   bdtrong.c3nguyendu@lamdong.edu.vn
 • Nguyễn Thị Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ Hóa-Sinh
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   ntson.c3nguyendu@lamdong.edu.vn
 • Vũ Bảo Tuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ Toán-Tin học
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   vbtuyen.c3nguyendu@lamdong.edu.vn
 • Ninh Hữu Ngữ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ TD-QP
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   nhngu.c3nguyendu@lamdong.edu.vn
 • Đào Khoái Truyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Toán-Tin học
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   dktruyen.c3nguyendu@lamdong.edu.vn
 • Nguyễn Đình Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Vật lí-CN
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   nddung.c3nguyendu@lamdong.edu.vn
 • Trần Xuân Hiệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Hóa-SInh
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   txhiep.c3nguyendu@lamdong.edu.vn
 • Vũ Văn Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ TD-QP
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   vvminh.c3nguyendu@lamdong.edu.vn
 • Lê Thị Đào
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Sử-Địa-CD
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   ltdao.c3nguyendu@lamdong.edu.vn
 • Vũ Thị Thanh Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Ngoại ngữ
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   vttthao.c3nguyendu@lamdong.edu.vn