CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU - TP BẢO LỘC - TỈNH LÂM ĐỒNG
  • :
  • :
Thông tin chi tiết:
Đào Khoái Truyền
Họ và tên Đào Khoái Truyền
Ngày tháng năm sinh 03/11/1968
Giới tính Nam
Chức vụ Tổ trưởng tổ Toán-Tin học
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ SP Toán
Email dktruyen.c3nguyendu@lamdong.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách