CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU - TP BẢO LỘC - TỈNH LÂM ĐỒNG
  • :
  • :
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thành Quang
Bí thư Nguyễn Thành Quang
Ngày tháng năm sinh 13/10/1987
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ Đại học SP TC-QP
Email ntquang.c3nguyendu@lamdong.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách