CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU - TP BẢO LỘC - TỈNH LÂM ĐỒNG
  • :
  • :
Thông tin chi tiết:
Lê Thị Đào
Tổ trưởng tổ Sử-Địa-CD Lê Thị Đào
Ngày tháng năm sinh 01/01/1984
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ SP Lịch sử
Email ltdao.c3nguyendu@lamdong.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách