CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU - TP BẢO LỘC - TỈNH LÂM ĐỒNG
  • :
  • :
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Sơn
Tổ phó tổ Hóa-Sinh Nguyễn Thị Sơn
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ SP Sinh
Email ntson.c3nguyendu@lamdong.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách