CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU - TP BẢO LỘC - TỈNH LÂM ĐỒNG
  • :
  • :
Thông tin chi tiết:
Ninh Hữu Ngữ
Tổ trưởng tổ TD-QP Ninh Hữu Ngữ
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ SP Toán
Email nhngu.c3nguyendu@lamdong.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách