CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU - TP BẢO LỘC - TỈNH LÂM ĐỒNG
  • :
  • :
Thông tin chi tiết:
Vũ Bảo Tuyên
Tổ phó tổ Toán-Tin học Vũ Bảo Tuyên
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ SP Toán-Tin
Email vbtuyen.c3nguyendu@lamdong.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách