CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU - TP BẢO LỘC - TỈNH LÂM ĐỒNG
  • :
  • :
Thông tin chi tiết:
Vũ Thị Thanh Thảo
Tổ trưởng tổ Ngoại ngữ Vũ Thị Thanh Thảo
Ngày tháng năm sinh 20/11/1975
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ SP Anh văn
Email vttthao.c3nguyendu@lamdong.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách