CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU - TP BẢO LỘC - TỈNH LÂM ĐỒNG
  • :
  • :
Thông tin chi tiết:
Vũ Văn Minh
Tổ phó tổ TD-QP Vũ Văn Minh
Ngày tháng năm sinh 30/08/1973
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ SP Thể Dục
Email vvminh.c3nguyendu@lamdong.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách